Birth:

  31st August 1960 at Khandwa (M.P.) India

  Education:

  Post Graduate in 'Economics', 'Sociology' &
  'Ancient Indian History, Culture & Archaeology'

  One Man Show:

  Devlalikar Kala Vithika Indore 1986
  Madhya Pradesh Kala Parishad Bhopal 1991
  Natraj Utasav Omkareshwar 1991
  Lalbagh Palace Indore 1998
  Taj Art Gallery, Hotel Taj Mahal Mumbai 2000
  Art Walk Gallery, Hotel Oberoi Mumbai 2002
  Gallery Ohri’s Cuisine Court Hydrabad 2002, 2003
  Nehru Center Art Gallery Mumbai 2003
  Jehangir Art Gallery Mumbai 2005

  Group Shows:

  Ghandhi Bhavan Khandwa 1988
  Devlalikar Kala Vithika Indore 1988
  Jehangir Art Gallery Mumbai 2009

  Participations:

  Rhytm Art Society Bhopal 1982, 1984, 1985
  D.P. Sharma Pradarshani Gwalior 1984
  Mahakaushal Kala Parishad Raipur 1984, 1985
  M.P. State Painting Exhibution 1984, 1985, 1986, 1987, 1989, 1994
  Shadhanjali Pradarshni Gwalior 1985
  Achal Alloya Award Ujjain 1988
  All India Art Contest Nagpur 1984, 1989
  S.H. Raza Award Exhibution Bhopal 1992
  All India Kalidas Exhibution Ujjain 1992, 1994, 1995
  Rashtriya Kala Mela New Delhi 1986, 1994

  Awards:

  Rhytm Art Society Bhopal 1986, 1987
  Saras Sanskar Samiti Khandwa 1986
  South Central Zone Cultural Center Nagpur 1987
  Madhya Pradesh Kala Parishad Gwalior 1989
  Natraj Utsav Omkareshwar 1989, 1990, 1992, 1993, 1994

  WorkShops & Camps:

  Mandu Chitrakala Shivir Mandu 1985
  ‘Tulika’ Omkareshwar 1992
  Saakar Murtikala Omkareshwar 1993